CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO CẤP UỶ VIÊN NĂM 2021

Ngày 02.4.2021, Đảng uỷ Công ty đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho cấp uỷ viên năm 2021 tại Thành phố Vũng Tàu. Lễ bế giảng nhằm tổng kết quá trình tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho cấp uỷ viên năm 2021, chứng nhận kết quả học tập cho các học viên; qua đó đánh giá sự phù hợp, ưu điểm, hạn chế, hiệu quả của chương trình, nội dung, công tác tổ chức lớp học, từ đó làm cơ sở rút kinh nghiệm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, giúp Đảng uỷ Công ty tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng tốt hơn trong thời gian tới góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.
Đến tham dự Lễ bế giảng, về phía Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thành phố, có đồng chí Nguyễn Cao Lễ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy Khối DN TP, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học; về phía Đảng ủy Công ty có đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học; đồng chí Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học; đồng chí Phan Hồng Thái, UVBCH đảng bộ Khối DN TP, UVBTV đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học, các đồng chí BTC Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên năm 2021. Và đặc biệt là sự hiện diện của 64 học viên là UVBCH đảng bộ công ty, cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ công ty; các đồng chí được quy hoạch cấp ủy chi bộ, đảng bộ công ty.
Trong khuôn khổ Lễ bế giảng các học viên đã đến dâng hương, tham quan tại Di tích lịch sử Đoàn tàu Không số Lộc An - Đường Hồ Chí Minh trên biển và được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cấp uỷ.

Ban Tổ chức lớp học cùng các học viên đến dâng hương tại Di tích lịch sử Đoàn tàu Không số Lộc An - Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ban Tổ chức lớp học cùng các học viên đến dâng hương tại Di tích lịch sử Đoàn tàu Không số Lộc An - Đường Hồ Chí Minh trên biển

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy Khối DN TP, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học báo cáo, đánh giá, nhận xét và tổng kết lớp học

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chi uỷ viên Chi bộ P.CNMT&KTCL đại diện học viên của lớp phát biểu cảm nghĩ.

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy Khối DN Thành phố, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học trao giấy chứng nhận cho đại diện BTV Đảng uỷ Công ty.

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên

Đồng chí Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên

Đồng chí Phan Hồng Thái, UVBCH đảng bộ Khối DN TP, UVBTV đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên

Đồng chí Đặng Ngọc Đồng, UVBTV Đảng uỷ, Chủ tjch Công đoàn Công ty trao giấy chứng nhận cho các học viên

Đồng chí Trần Văn Quân, UVBTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty trao giấy chứng nhận cho các học viên.