CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

DỰ ÁN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
VỚI CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

THỜI GIAN

2021

ĐỊA ĐIỂM

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐƠN VỊ HỢP TÁC 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

MỤC TIÊU

Chương trình hợp tác chiến lược này nhằm phối hợp để triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai đầu tư các dự án xử lý, tái sinh, tái chế chất thải nhằm tận dụng tối đa giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tuần hoàn và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững.
Trên tinh thần đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện những dự án cụ thể như sau:

  1. Đầu tư hạ tầng trang thiết bị, vật tư và thi công xây lắp kết cấu hạ tầng thuộc dự án Xây dựng bãi chôn lấp số 3 tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp-Củ Chi (gọi tắt là gói thầu).
  2. Đầu tư phát triển dự án “Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2” tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.
  3. Thúc đẩy và đầu tư dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi.
  4. Thực hiện di dời và tái đầu tư nhà máy xử lý chất thải nguy hại từ Đông Thạnh về Phước Hiệp kết hợp chuyển đổi công nghệ” tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi.
  5. Triển khai thực hiện đầu tư phương tiện và thiết bị phục vụ hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường.
  6. Đầu tư dự án “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

HOẠT ĐỘNG

Ngày 23/02/2021, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã phối hợp tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP Xanh cho TP.HCM”.

HÌNH ẢNH 

VIDEO LỄ KÝ KẾT