CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

DỰ ÁN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Thời gian: 2020-2025

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị hợp tác: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Mục tiêu

Chương trình hợp tác chiến lược này nhằm khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của 2 bên; góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động, sinh viên của cả 2 bên; đẩy mạnh phát triển nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phục vụ cho sự phát triển của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM sẽ đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập tham quan thực tế tại công ty để nâng cao công tác đào tạo gắn lý thuyết vào thực tiễn. Phía Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học mang tính ứng dụng đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thể triển khai trong tương lai.

Hoạt động

Ngày 29/6/2020, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu phát huy thế mạnh trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản phẩm dịch vụ.

Hình ảnh lễ ký kết