CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

DỰ ÁN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP.HCM

THỜI GIAN

2021

ĐỊA ĐIỂM

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐƠN VỊ HỢP TÁC

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (HCMUNRE)

MỤC TIÊU

Chương trình hợp tác chiến lược này nhằm mục tiêu chung là hai Bên cùng nhau phát triển, cùng có lợi, nâng cao uy tín của nhau và không ràng buộc pháp lý về mặt tài chính với các mục tiêu cụ thể gồm: chia sẻ, khai thác một cách hiệu quả tiềm lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh nghiệm sẵn có để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của hai bên; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và người lao động của cả hai Bên; đẩy mạnh phát triển nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu, triển khai thí điểm ứng dụng các mô hình, giải pháp kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải hiệu quả phục vụ cho sự phát triển của hai Bên; phối hợp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các nội dung hợp tác nhằm hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề môi trường đang tồn tại; giảm phát thải, tận dụng giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải rắn góp phần xây dựng, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững; đặc biệt góp phần thực hiện thành công 03 Chương trình đột phá, 01 Chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, hoạt động còn giúp tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh, thương hiệu của hai bên phục vụ sự phát triển ổn định, lâu dài và bền vững.

HOẠT ĐỘNG

Ngày 24/3/2021, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu nhằm phát huy thế mạnh của mỗi Bên trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đề ra các giải pháp, mô hình xây dựng, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, góp phần tăng trưởng GDP Xanh cho Thành phố.

HÌNH ẢNH LỄ KÝ KẾT