CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN “HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG NHỰA TÁI SINH SAU TIÊU DÙNG”

Thời gian: 2019-2020

Địa điểm: Việt Nam

Đơn vị hợp tác: Tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST), Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Unilever Việt Nam, IAVG.

Mục tiêu

Dự án “Hợp tác phát triển thị trường nhựa tái sinh sau tiêu dùng” nhằm hỗ trợ phát triển thị trường cho ngành công nghiệp nhựa tái sinh sau tiêu dùng tại Việt Nam thông qua sự hình thành cung - cầu (có sự cam kết của các doanh nghiệp về việc sẽ sử dụng nhựa tái sinh trong ngành bao bì và sử dụng làm nguyên liệu thô cũng như kêu gọi đầu tư vào việc xây dựng nhà máy tái chế nhựa) với ba (03) mục tiêu chính gồm: (1) thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào thị trường nhựa tái sinh; (2) lan tỏa mô hình nền kinh tế nhựa mới (New Plastics Economy) vào khu vực cũng như (3) lên kế hoạch và thiết kế mô hình nhà máy tái chế nhựa sau tiêu dùng có thể đầu tư và nhân rộng được.

Dự án là 01 trong 05 sáng kiến được VCCI trình Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững ngày 12/9/2019. 

Hiện trạng

Trong năm 2019, các bên liên quan kết nối, trao đổi thông tin, xây dựng nền tảng chuẩn bị cho "Báo cáo nghiên cứu về thực trạng vi rác thải nhựa sau tiêu dùng rPET và mô hình đầu tư nhà máy xử lý vi thải nhựa".

Từ ngày 01/10 đến ngày 03/10/2020 diễn ra các hoạt động Buổi thảo luận bàn tròn, Hội thảo "Báo cáo nghiên cứu về thực trạng vi rác thải nhựa sau tiêu dùng rPET và mô hình đầu tư nhà máy xử lý vi thải nhựa" và Tham quan thực tế tại trạm trung chuyển và cơ sở thu mua phế liệu.

Hình ảnh buổi hội thảo