CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

DỰ ÁN “LÊN MEN KHÍ MÊ-TAN
TỪ CHẤT THẢI HỮU CƠ CÔNG SUẤT 300 TẤN/NGÀY”

Thời gian: 2017-2019

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị hợp tác: Tập đoàn Hitachi Zosen

Mục tiêu

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM phối hợp với tập đoàn Hitachi Zosen thực hiện dự án thử nghiệm lên men khí mêtan từ chất thải hữu cơ công suất 300 tấn/ ngày. Dự án nhằm mục tiêu đánh giá khả thi đối với việc đầu tư xây dựng nhà máy phát điện lên men khí metan từ chất thải rắn hữu cơ sau phân loại từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Thành phố. 

Hoạt động

Ngày 17/11/2017, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty Hitachi Zosen đã tổ chức buổi ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng, phát triển hệ thống lên men khí metan từ chất thải hữu cơ tại thành phố Hồ Chí Minh với công suất 300 tấn/ngày.

Tháng 01/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty Hitachi Zosen đã tiến hành thực nghiệm khảo sát thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạt tại Trạm trung chuyển Quang Trung và Trạm trung chuyển Tống Văn Trân do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM quản lý và vận hành.

Tháng 02/2019, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty Hitachi Zosen đã tiến hành thực nghiệm đánh giá năng lực và hiệu quả xử lý của thiết bị phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Trạm trung chuyển Quang Trung.

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần và tính chất chất thải rắn sinh hoạt ở TP.HCM đáp ứng các yêu cầu cho quá trình lên men đạt hiệu quả và máy phân tách hoàn toàn có khả năng tách lượng hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt (đạt hiệu quả lên đến 97.2%). Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào cho hệ thống lên men khí mê-tan, quá trình lên men tạo ra khí tổng hợp (syngas) sử dụng để sản xuất điện, thành phần còn lại của quá trình lên men sử dụng sản xuất phân bón lỏng.