CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

HN BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG NĂM 2022 - HỘI MTĐT VÀ KCN KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Sáng ngày 17.6.2022, đoàn lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM do ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp miền Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam dẫn đoàn đã tham dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2022 do Hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Khu vực miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Toàn cảnh chương trình Hội nghị

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp miền Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và KCN Việt Nam tặng giấy khen cho các đơn vị