CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ ĐỊNH 02/2023/NĐ-CP - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/02/2023

Tên Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Số ký hiệu

02/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành

01/02/2023

Tải về