CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ ĐỊNH 02/2023/NĐ-CP - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tên Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Số ký hiệu

02/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành

01/02/2023

Tải về