CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Hitachi Zosen

Sáng ngày 17/11/2017, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty Hitachi Zosen đã tổ chức buổi ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng, phát triển hệ thống lên men khí metan từ chất thải hữu cơ tại thành phố Hồ Chí Minh với công suất 100 tấn/ngày.

Toàn cảnh buổi ký kết biên bản ghi nhớ

Đại diện Công ty: ông Bùi Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐTV Công ty (người thứ 2 từ trái qua) và ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty (người thứ 2 từ phải qua)
tham gia buổi ký kết biên bản ghi nhớ

Đại diện Công ty Hitachi Zosen tham gia buổi lễ kết biên bản ghi nhớ

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng, phát triển hệ thống lên men khí metan
từ chất thải hữu cơ với Công ty Hitachi Zosen