CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI BÁO SGGP

Sáng ngày 02/12/2020, Công ty đã cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ký kết hợp tác chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu “Nâng cao vị thế hàng Việt – Hướng đến phát triển sản xuất xanh – Kết nối thị trường bền vững”.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác Công ty sẽ tham gia hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn môi trường cho các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh, giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; tập trung vào việc thực hiện những quy tắc và thông lệ có lợi cho người lao động và cộng đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ Ký kết

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác chiến lược

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu

 

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty tham gia ký kết

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết hợp tác chiến lược chụp ảnh lưu niệm.