CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG CÔNG TY NĂM 2022

Sáng ngày 02.3.2022, Khối Văn phòng Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động Khối Văn phòng Công ty năm 2022. Đến tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty; ông Đặng Ngọc Đồng, UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban điều hành Công ty, đặc biệt là sự hiện diện của 168 người lao động Khối Văn phòng Công ty.
Tại Hội nghị, người lao động đã nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai và tổ chức Hội nghị Người lao động tại các phòng nghiệp vụ, kết quả giải quyết kiến nghị của các phòng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Khối Văn phòng Công ty; trình, biểu quyết thông qua danh sách đại biểu dự Hội nghị Người lao động Công ty, thành viên đại diện cho tập thể lao động Khối Văn phòng Công ty tham gia đối thoại định kỳ và thông qua chương trình và ký kết thi đua năm 2022. 
Trong khuôn khổ Hội nghị, Công ty cũng đã tổ chức trao tặng giấy khen của Uỷ ban nhân dân TP.HCM cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Trần Văn Quân thông qua chương trình làm việc của HN Người lao động Khối Văn phòng Công ty năm 2022

Ông Cao Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn BP Văn phòng Công ty báo cáo tình hình, kết quả triển khai và tổ chức Hội nghị Người lao động tại các phòng nghiệp vụ, kết quả giải quyết kiến nghị của các phòng và thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Khối văn phòng Công ty.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Trần Văn Quân thay mặt Chủ trì Hội nghị điều hành phần thảo luận.

Ông Cao Văn Tuấn thay mặt Chủ trì Hội nghị trình và biểu quyết thông qua danh sách Người lao động giới thiệu ứng cử đại biểu dự Hội nghị Người lao động Công ty, danh sách thành viên đại diện cho tập thể lao động Khối văn phòng Công ty tham gia đối thoại định kỳ

Ông Trần Văn Quân, đại diện cho người sử dụng lao động và Ông Cao Văn Tuấn, đại diện cho Người lao động ký kết chương trình thi đua Khối văn phòng Công ty năm 2022

Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự điều hành phần khen thưởng của Uỷ ban nhân dân TP.HCM cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty tặng giấy khen của Uỷ ban nhân dân TP.HCM cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Ông Phan Hồng Thái, UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty tặng giấy khen của Uỷ ban nhân dân TP.HCM cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Ông Trần Văn Quân, UVBTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty tặng giấy khen của Uỷ ban nhân dân TP.HCM cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM