CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022

Sáng ngày 9.3.2022, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2022. Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Khối Doanh nghiệp TP.HCM, có ông Nguyễn Văn Minh, UVBCH Liên đoàn lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ thương mại TP.HCM. Về phía Công ty có ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; các ông/bà là ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc Công ty; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Ban chấp hành các đoàn thể Công ty; lãnh đạo các Phòng, chi nhánh trực thuộc và đặc biệt là sự hiện diện của 98 đại biểu được bầu từ 8 đơn vị trực thuộc Công ty, các tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.
Điều hành Hội nghị có ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đặng Ngọc Đồng, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty. Hội nghị Người lao động Công ty năm 2022 được tổ chức với nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022.
Tại hội nghị, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho Người lao động đã ký kết thỏa ước lao động tập thể Công ty năm 2022; các ông/bà lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc và Khối Văn phòng Công ty đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2022; Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty cũng đã ký kết liên tịch kế hoạch hoạt động năm 2022 dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Khối Doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo Công ty.
Hội nghị cũng nhằm tuyên dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh; các tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2020, 2021); các tập thể lao động xuất sắc năm 2021 và các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Chủ trì Hội nghị thông qua chương trình làm việc của Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thụ, Phó trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Hội nghị

Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng hợp kết quả tình hình triển khai tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty giải đáp các kiến nghị và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Thoả ước lao động tập thể

Bà Trần Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2022

Ông Cao Văn Tuấn, Phó chủ tjch Công đoàn Công ty thông qua nội dung kế hoạch liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động năm 2022

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho Người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể Công ty năm 2022

 

Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Đại diện 03 đoàn thể ký kết kế hoạch liên tịch năm 2022

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho Người lao động ký kết thoả thuận sửa đổi Thoả ước lao động tập thể năm 2022

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự điều hành công bố các quyết định khen thưởng

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.Hồ Chí Minh trao bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh (đợt 1)

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty trao bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh (đợt 2)

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty trao bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2020, 2021)

Ông Phan Hồng Thái, UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty trao bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2021 (đợt 1)

Ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty trao bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2021 (đợt 2)

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.Hồ Chí Minh trao bằng khen của UBND Thành phố cho Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022