CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TRẠM TRUNG CHUYỂN THẠNH XUÂN, QUẬN 12

20/06/2024

Sáng ngày 20.6.2024, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tiếp nhận và chính thức đưa vào hoạt động Trạm Trung chuyển rác Thạnh Xuân, Quận 12. Trạm Trung chuyển rác Thạnh Xuân, Quận 12 hoạt động theo Giấy phép môi trường số 03/GPMT-UBND-TNMT ngày 12/5/2023 do Uỷ ban nhân dân Quận 12 cấp phép và trực thuộc sự quản lý Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quận 12. Trạm có công suất thiết kế là 150 tấn rác sinh hoạt/ngày, với chức năng chính là tập kết và vận chuyển chất thải rắn nên tại Trạm Trung chuyển không diễn ra hoạt động xử lý chất thải rắn mà chỉ ép chất thải rắn vào các container bằng công nghệ ép kín. Sau đó rác được vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố để xử lý theo quy định. Đây là mô hình trạm trung chuyển chất thải rắn được áp dụng công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại, trong đó có 02 thiết bị ép rác với công suất 100 tấn/đầu ép/ngày do Việt Nam sản xuất cùng hệ thống xử lý nước thải, chất thải và rửa xe đảm bảo quá trình vận hành không gây ô nhiễm môi trường cho cộng đồng khu dân cư.

Công tác vận hành và công tác thu gom, vận chuyên chất thải rắn sinh hoạt tại Trạm trung chuyển rác phường Thạnh Xuân (giai đoạn 2024 - 2027) do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM thực hiện theo thông báo số 902/TB-QLDA ngày 11/6/2024 về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ phi tư vấn - Công tác vận hành Trạm trung chuyển rác phường Thạnh Xuân; công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Trạm trung chuyển rác phường Thạnh Xuân (giai đoạn 2024 - 2027) của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quận 12.

Trạm Trung chuyển rác Thạnh Xuân, Quận 12

 

  

 

 

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống lọc khí thải và khử mùi

Hệ thống rửa xe.