CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN "TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI"

Thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày GPMN thống nhất đất nước, 63 năm ngày mở đường Trường Sơn, 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 53 năm thực hiện Di chúc của Người, từ ngày 01/4 đến 06/4/2022, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tổ chức hành trình về nguồn năm 2022 tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An dọc theo cung đường Trường Sơn với chủ đề “Trường Sơn huyền thoại”. Chương trình về nguồn đến với những địa chỉ đỏ giúp cán bộ, đảng viên Công ty hiểu rõ hơn cuộc chiến đấu ác liệt và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đấu tranh giải phóng dân tộc mang lại hoà bình tự do ấm no hạnh phúc cho nhân dân.