CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN NHÂN DỊP RA MẮT KHÔNG GIAN VĂN HOÁ HỒ CHÍ MINH

10/06/2024

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục giúp cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần vào mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, sau khi cho ra mắt và chính thức đưa vào hoạt động Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Khối Văn phòng Công ty và các đơn vị vào ngày 21.5.2024, sáng ngày 10.6.2024, Lãnh đạo Công ty đã tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần tại khu vực này. Tham dự Lễ chào cờ đầu tuần có các đồng chí  là UVBTV, UVBCH Đảng bộ, HĐTV, Ban Giám đốc Công ty cùng với hơn 100 cán bộ, nhân viên Khối Văn phòng Công ty.
Hoạt động chào cờ đầu tuần đã được tổ chức và duy trì qua nhiều năm tại Công ty. Việc tổ chức nghi thức chào cờ nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại Công ty về giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.