CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT - hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP

Tên Thông tư liên tịch

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Số ký hiệu

63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Ngày ban hành

15/5/2013

Tải về

 

Thông tư liên tịch số 63/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Thông tư liên tịch gồm 9 điều, qui định về đối tượng chịu phí; đối tượng không chịu phí; người nộp phí; mức thu phí; xác định số phí phải nộp; kê khai, thẩm định và nộp phí; quản lý và sử dụng phí.