CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ QUYẾT 02/2018/NĐ-HĐND - về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Tên Nghị quyết

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số ký hiệu

02/2018/NQ-HĐND

Ngày ban hành

16/03/2018

Tải về

 

Nghị quyết gồm 3 điều, quy định về đối tượng thu phí bảo vệ môi trường, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, quản lý và sử dụng nguồn thu và xử lý vi phạm. Công thức tính trong nghị định này chỉ áp dụng 6 chỉ tiêu để tính là COD, TSS, Hg, Pb, As, Cd. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.