CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP - Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Tên Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn
thi hành Luật bảo vệ môi trường

Số ký hiệu

40/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành

13/5/2019

Tải về