CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ ĐỊNH 33/2017/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tên Nghị định

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Số ký hiệu

33/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành

03/04/2017

Tải về

 

Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực từ ngày 20/5/2017 và thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP.