CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ-CP - Quy trình về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tên Nghị định

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Số ký hiệu

155/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành

18/11/2016

Tải về

 

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.