CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

NGHỊ ĐỊNH 154/2016/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tên Nghị định

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Số ký hiệu

154/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành

16/11/2016

Tải về

 

Nghị định 154/2016/NĐ-CP quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; đối tượng chịu phí, miễn phí, người nộp phí, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.