NGÀY HỘI "THÁCH THỨC XANH" TẠI CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

Ngày 24/03/2019

Sáng ngày 24/3/2019, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM đã phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị có liên quan đồng tổ chức Ngày hội “Thách thức Xanh” trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2019 tại khu vực Trạm ép rác Tam Bình (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM). Tại ngày hội “Thách thức Xanh” đoàn viên Công ty và các tình nguyện viên chiến dịch “Giờ Trái đất" 2019 đã tham gia dọn dẹp rác thải tại Chợ Nông sản thực phẩm Thủ Đức.

Một số hình ảnh tại Ngày hội "Thách thức xanh"

Đoàn viên thanh niên Công ty tham gia tổ chức, thực hiện chương trình.

 

Đoàn viên và các tình nguyện viên chiến dịch "Giờ Trái đất" 2019 tham gia dọn dẹp rác thải tại Chợ Nông sản thực phẩm Thủ Đức

 

Đoàn viên và các tình nguyện viên chiến dịch "Giờ Trái đất" 2019 tham gia dọn dẹp rác thải tại Chợ Nông sản thực phẩm Thủ Đức