LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI TẬP ĐOÀN HITACHI ZOSEN VÀ K.K. SATISFACTORY

Ngày 22/08/2019

Ngày 22/8/20189, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Tập đoàn Hitachi Zosen và K.K. Satisfactory đã tổ chức buổi ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lên men khí metan. Dự án nhằm xử lý chất thải rắn hữu cơ sau phân loại từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Thành phố. Đến tham dự buổi lễ ký kết, về phía Công ty có ông Huỳnh Minh Nhựt, Gíam đốc Công ty; ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng CNMT&KTCL cùng với đại diện tập đoàn Hitachi Zosen và K.K. Satisfactory. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty cùng đại diện Tập đoàn Hitachi Zosen và K.K Satisfactory tại buổi lễ ký kết.