HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

Ngày 05/03/2019

Sáng ngày 05/3/2019, tại Hội trường đã diễn ra Hội nghị người lao động Công ty năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hiệp Sĩ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố; Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.Hồ Chí Minh. Về phía Công ty có đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc công ty. Đặc biệt là sự hiện diện 168 đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc đại diện cho Người lao động tham dự hội nghị đại biểu Người lao động công ty năm 2019.

Điều hành Hội nghị có: ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đặng Ngọc Đồng, UVBTV đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Bà Trần Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019 được tổ chức với nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019.

Hội nghị Người lao động Công ty có 48 ý kiến đóng góp cho hoạt động Công ty năm 2019 từ các đơn vị. Các ý kiến tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển công ty và các vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động. Hội nghị cũng đã được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.Hồ Chí Minh. Hội nghị đã trình và biểu quyết thông qua danh sách 07 thành viên đại diện cho tập thể người lao động công ty tham gia đối thoại định kỳ; bầu 09 đồng chí tham gia Ban Thanh tra nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2021. 

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, đại diện cho người sử dụng lao động và đồng chí Đặng Ngọc Đồng, đại diện cho Người lao động đã ký kết thỏa ước lao động tập thể Công ty năm 2019; các đồng chí lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc và Khối Văn phòng Công ty đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2019; Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty cũng đã ký kết liên tịch kế hoạch hoạt động năm 2019 dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Khối Doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo công ty. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

 

Các đại biểu tham gia hội nghị

         

Đoàn Chủ tịch hội nghị (từ trái qua): Ông Đặng Ngọc Đồng, UVBTV đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Bà Trần Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đoàn thư ký hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty giải đáp kiến nghị và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty giải đáp kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị

Ông Đặng Văn Trọng - Phó Trưởng phòng Công nghệ môi trường và Kiểm tra chất lượng, Tổ trưởng tổ bầu cử triển khai các nội dung bầu cử Ban Thanh tra nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân Công ty

 

Các đồng chí đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân Công ty

Tổ kiểm phiếu kiểm tra số lượng phiếu thu về tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và Ông Đặng Ngọc Đồng, UVBTV đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019

 

 

Lãnh đạo các đơn vị chi nhánh ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đại diện 03 đoàn thể Công ty ký kết liên tịch hoạt động năm 2019

Các đồng chí đại biểu chụp hình lưu niệm