HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018.

Ngày 14/03/2018

Sáng ngày 14/3/2018, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018, nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp công khai của người lao động, chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và tập hợp ý kiến, hiến kế đề xuất những giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả trong năm 2018. Tại Hội nghị đại diện ba đoàn thể đã ký kết Liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động năm 2018.


Đến tham dự Hội nghị, về phía Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TP có ông Huỳnh Hiệp Sỹ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TP; về phía Công đoàn Các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.HCM có ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.HCM; về phía Công ty có ông Huỳnh Minh Nhựt, UV BTV Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TP, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty cùng sự hiện diện 172 đại biểu đại diện các Chi nhánh và các phòng tham mưu trực thuộc Công ty. Hội nghị thống nhất 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng hợp kết quả tình hình triển khai tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty giải đáp các kiến nghị, đề xuất của người lao động và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Thỏa ước Lao động tập thể

Bà Trần Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung Giao ước thi đua năm 2018

Chị Nguyễn Thị Quế Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, đại diện ba đoàn thể Công ty thông qua nội dung Kế hoạch liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động năm 2018

ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty và Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Bổ sung sửa đổi thỏa ước lao động tập thể

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty và Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Giao ước thi đua năm 2018

Đại diện các Chi nhánh và Khối Văn phòng ký giao kết thi đua

Lãnh đạo Đảng ủy Khối và các đồng chí lãnh đạo Công ty, đại diện Chi nhánh và Khối Văn phòng chụp hình lưu niệm sau lễ ký kết

Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, chị Nguyễn Thị Quế Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và ông Nguyễn Văn Sáu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Công ty ký kết Liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động năm 2018