Tin tức nội bộ

BÃI RÁC ĐÔNG THẠNH TIẾP NHẬN TIÊU HỦY 3.750 CON HEO BỊ TIÊM THUỐC AN THẦN

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần được đem đi tiêu hủy tại Bãi rác Đông Thạnh (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM). Những con heo được quấn bao nylon cẩn thận, sau đó được đưa vào thùng vận chuyển đến lò tiêu hủy. Hệ thống tiêu hủy bằng điện, có m

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BÍ THƯ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM QUAN BÃI CHÔN LẤP RÁC GÒ CÁT