Tin tức nội bộ

HỘI THI "TỰ HÀO DOANH NGHIỆP TÔI" 2018

Chiều ngày 18/5/2018, Công đoàn - Đoàn TN - Hội Cựu Chiến binh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tổ chức Hội thi “Tự hào doanh nghiệp tôi” nhằm kỷ niệm 43 năm ngày 30/4; 132 năm ngày 1/5; 128 năm ngày 19/5 và 43 năm ngày thành lập Công ty.

HỘI THAO KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04

Sáng ngày 27/4/2018, Công đoàn - Đoàn TN - Hội Cựu Chiến binh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội thao nhằm kỷ niệm 43 năm ngày 30/4; 132 năm ngày 1/5 và 128 năm ngày 19/5

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018.

Sáng ngày 14/3/2018, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban GĐ và Ban CH Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018, nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp công khai của người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018.