Tin tức nội bộ

HỘI THI "TỰ HÀO TIẾNG HÁT CÔNG NHÂN MÔI TRƯỜNG"

Sáng ngày 30/8/2018, CĐ, Đoàn TN, Hội CCB và Khối thi đua 19 Cty TNHH MTV MTĐT TP.HCM đã tổ chức Hội thi “Tự hào tiếng hát công nhân môi trường” nhân kỷ niệm Ngày CMT8 19/8/1945, Ngày Quốc khánh 2/9/1945 & Ngày Thành lập Đảng bộ Khối DN TP.HCM 8/10/2013

HỘI THI "LÁI XE GIỎI - AN TOÀN NĂM 2018"

Sáng ngày 24/8/2018, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Khối Thu đua 19 - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội thi “Lái xe giỏi-an toàn”.

GIỌT MÁU HỒNG VÌ CỘNG ĐỒNG NĂM 2018

Sáng ngày 31/7/2018, Ban chấp hành Công đoàn – Đoàn thanh niên – Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã phối hợp thực hiện chương trình "Giọt máu hồng vì cộng đồng" năm 2018.