SHCT KỶ NIỆM 100 NĂM CMT10 NGA VÀ TUYÊN DƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2017

Ngày 06/11/2017

Chiều ngày 06/11/2017, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tổ chức Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga và tuyên dương tập thể cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2017.


Đến tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Công ty; cấp ủy các chi bộ trực thuộc; ban chấp hành các đoàn thể Công ty; lãnh đạo các phòng và xí nghiệp trực thuộc; đảng viên và đặc biệt là sự hiện diện của 06 đại diện tập thể, 19 cá nhân được tuyên dương dân vận khéo tiêu biểu năm 2017.

Hội trường Sinh hoạt chính trị

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, UV BTV Đảng ủy Công ty điều hành phần tuyên dương tập thể cá nhân điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2017.

Trong số 06 tập thể và 19 cá nhân được tuyên dương “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2017 có 01 tập thể trực thuộc Đoàn Công ty là Tổ Thông tin và 3 đoàn viên đến từ 03 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Công ty: đồng chí Phan Thị Kiều Anh – Bí thư Chi đoàn Xí nghiệp Vận chuyển số 3, đồng chí Trần Thị Anh Đào, Phó Bí thư Chi đoàn Xí nghiệp Vận chuyển số 2, Đội phó Đội Tuyên truyền và đồng chí Nguyễn Thị Lệ, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Công ty, Đội phó Đội Tuyên truyền. Đặc biệt, Tổ Thông tin Đoàn Công ty và đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng được tuyên dương “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố.

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen của Đảng ủy Công ty cho đại diện các tập thể có thành tích nổi bật trong công tác dân vận năm 2017.

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy trao giấy khen đợt 1 của Đảng ủy Công ty cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác dân vận năm 2017.

Đồng chí Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen đợt 2 của Đảng ủy Công ty cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác dân vận năm 2017.