CUỘC THI “MỖI CHI BỘ 01 BỘ SƯU TẦM HÌNH ẢNH VỀ BÁC”

Ngày 20/08/2019

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố đã tích cực tham gia cuộc thi “Mỗi chi bộ 01 bộ sưu tầm hình ảnh về Bác” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức. Được triển khai từ ngày 30/7/2019 đến ngày 20/8/2019, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty. 
Các bài viết, hình ảnh của bộ sưu tập muốn giới thiệu đến quý độc giả về cuộc đời,sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Di chúc thiêng liêng của Người; giới thiệu về những thành tự nổi bật của Thành phố, của công ty trong học tập và làm theo lời Bác; kết quả học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhcủa cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị.
Bộ sưu tập ảnh như là lời khẳng định tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thật vĩ đại, thật nhân văn và còn nguyên giá trị. Di chúc của Bác chính là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đơn vị, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Một số hình ảnh tác phẩm của các đơn vị:

Các tác phẩm tham gia dự thi

 

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

 

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Phòng Hành chính nhân sự

  

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Phòng Kinh doanh

  

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Phòng Kế toán - Tài chính

 

 

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Phòng Công nghệ môi trường và Kiểm tra chất lượng

  

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Chi nhánh Dịch vụ môi trường

  

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Chi nhánh Tiền Giang

 

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Chi nhánh Xử lý chất thải

 

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Chi nhánh Môi trường đô thị Chợ Lớn

  

Tác phẩm dự thi của Chi bộ Chi nhánh Môi trường đô thị Gia Định