Đảng bộ công ty

SHCT KỶ NIỆM 100 NĂM CMT10 NGA VÀ TUYÊN DƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2017

Chiều ngày 06/11/2017, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tổ chức Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga và tuyên dương tập thể cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2017.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y CHI ỦY NHIỆM KỲ 2017-2020