Đảng bộ công ty

Lễ biểu dương Tập thể và Cá nhân - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các Cá nhân - Tập thể xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng diễn ra vào ngày 22/07/2014 tại hội trường Công ty Môi trường Đô thị TpHCM..