Đảng bộ công ty

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ TƯ KHÓA XII

LỄ DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG NHÂN TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2017

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ GHÉ THĂM, CHÚC TẾT VÀ TẶNG QUÀ CÔNG TY NHÂN DỊP NĂM MỚI 2017