Đảng bộ công ty

HỘI NGHỊ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CUẢ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Sáng ngày 17/7/2019, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện di chúc cuả Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Quán triệt nghị quyết Hội nghị BCH Trung ưởng Đảng lần thứ mười khoá XII và sơ kết công tác 6 tháng năm 2019.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), sáng ngày 15/5/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 – Triển khai công tác năm 2019.

HỘI THI BÁO TƯỜNG KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 14/5/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố tổ chức Hội thi Báo tường với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.