Đảng bộ công ty

HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ 05

Sáng ngày 23/5/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

HỘI THI "GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN".

Sáng ngày 22/5/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố tổ chức Hội thi thuyết trình “Giới thiệu hoạt động về nguồn”.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2018

Vào lúc 14 giờ ngày 03/4/2018 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt công tác xây dựng Đảng và công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 doanh năm 2018.