Đảng bộ công ty

CUỘC THI “MỖI CHI BỘ 01 BỘ SƯU TẦM HÌNH ẢNH VỀ BÁC”

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố đã tích cực tham gia cuộc thi “Mỗi chi bộ 01 bộ sưu tầm hình ảnh về Bác” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CUẢ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Sáng ngày 17/7/2019, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện di chúc cuả Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Quán triệt nghị quyết Hội nghị BCH Trung ưởng Đảng lần thứ mười khoá XII và sơ kết công tác 6 tháng năm 2019.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), sáng ngày 15/5/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 – Triển khai công tác năm 2019.