Khảo sát trình độ người lao động công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Tp.HCM năm 2015

Ngày 16/10/2015

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Tp.HCM về việc tổ chức khảo sát trình độ người lao động nhằm phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lao động tại công ty.

Ngày 15/10/2015, Ban chấp hành Đoàn thanh niên công ty đã ra quân thực hiện công trình thanh niên tiến hành khảo sát trình độ người lao động tại Khối văn phòng công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động sôi động của các đoàn viên chi đoàn Khối văn phòng công ty