Hợp tác với Nông trường 726 trồng cây Macca tại tinh Đak Nông

Ngày 21/07/2015

Ngày 17/7/2015, Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Tp.HCM đã ký hợp đồng với Nông trường 726 (thuộc Trung đoàn 726 – Binh Đoàn 16) hợp tác trồng cây Macca tại huyện Đak Rây tỉnh Đak Nông

Lãnh đạo công ty Môi Trường Đô Thị và Nông trường 726 công ty trồng những cây macca đầu tiên trên khu đất 07 ha