HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Ngày 20/01/2017

8 giờ 00 sáng ngày 20 tháng 01 năm 2017, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017.

Hội nghị đại biểu Người lao động nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp, công khai của người lao động, chủ động xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tổng hợp các ý kiến, hiến kế đề xuất những giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu quả năm 2017.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã bầu Ban thanh tra Nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2017 -2019 gồm 11 thành viên:

1. Ông Thái Văn An - XNVC2
2. Ông Phùng Văn Đông - VPCT
3. Ông Trương Thành Hoàng - XNVC3
4. Ông Trần Công Khanh - VPCT
5. Ông Nguyễn Thanh Lâm - XN DVMT
6. Bà Trần Hiển Kim Phượng- XNVC2
7. Ông Dương Chí Thành - XNVC3 
8. Ông Nguyễn Văn Thụ - XNVC1
9. Ông Nguyễn Văn Tiến - XN XLCT
10. Ông Trần Ngọc Tỏa - XNVC1
11. Ông Bùi Trung Việt - XN XLCT

Hội nghị cũng đã bầu 06 thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ cấp Công ty:
1. Võ Hữu Tính - XNVC1
2. Lê Dương Quang - XNVC2
3. Trương Phi Long - XNVC3
4. Nguyễn Văn Duyến - XN XLCT
5. Võ Ngọc Hà - XN DVMT
6. Nguyễn Thị Thu Hương - VPCT

Hội nghị thống nhất 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2017.

Thông qua biểu quyết chọn Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu người lao động năm 2017

Đoàn thư ký Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành Hội nghị đại biểu người lao động nhiệm kỳ 2017

Ký kết giao ước thi đua trong năm 2017