CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BCH CÁC CHI ĐOÀN.

Ngày 07/08/2018

Ngày 07/8/2018, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Công ty, Ban Thường vụ Đoàn Công ty đã tổ chức công bố và trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành cho các Chi đoàn trực thuộc.

Anh Nguyễn Đình Quốc Dũng, Phó Bí thư Đoàn Công ty thông qua quyết định chuẩn y Ban Chấp hành các Chi đoàn trực thuộc.

Anh Dương Chí Thành, Phó Bí thư Đoàn Công ty trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành cho các Chi đoàn cụm I 

Chi đoàn CN MTĐT Chợ Lớn, Chi đoàn CN MTĐT Sài Gòn, Chi đoàn CN Dịch vụ môi trường.

Anh Nguyễn Đình Quốc Dũng, Phó Bí thư Đoàn Công ty trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành cho các Chi đoàn cụm II:

Chi đoàn CN MTĐT Gia Định, Chi đoàn CN Xử lý chất thải, Chi đoàn Văn phòng Công ty.

Đại diện BCH các chi đoàn chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Đoàn Công ty.