CHƯƠNG TRÌNH "GIỌT MÁU HỒNG VÌ CỘNG ĐỒNG"

Ngày 16/07/2019

Sáng ngày 16/7/2019, Ban chấp hành Công đoàn – Đoàn thanh niên – Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã phối hợp thực hiện chương trình "Giọt máu hồng vì cộng đồng" năm 2019. Với phương châm “Tình nguyện vì cuộc sống, vì cộng đồng”, chương trình nhằm giáo dục nâng cao ý thức tình nguyện vì cộng đồng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty và đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp TP.HCM. Kết quả thực hiện chương trình có 158 cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty và đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp TP.HCM tham gia hiến hơn 220 đơn vị máu. Ban tổ chức chương trình "Giọt máu hồng vì cộng đồng" năm 2019 xin cảm ơn các cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên, người lao động trong Công ty đã dành thời gian, tâm sức của mình tham gia hiến máu, góp sức để chương trình thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Chương trình.

 

 

 

Đăng ký thông tin và khám tổng quát trước khi tham gia hiến máu

 

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty tham gia hiến máu

 

Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự tham gia hiến máu

Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty tham gia hiến máu

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CN MTĐT Sài Gòn, Chủ tjch Hội Cựu chiến binh Công ty tham gia hiến máu

Anh Dương Chí Thành, Phó Bí thư Đoàn Công ty tham gia hiến máu

Anh Trần Ngọc Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TP.HCM tham gia hiến máu

 

Ông Huỳnh Bá Hải, Phó Giám đốc CN MTĐT Gia Định và ông Trương Thành Hoàng, Chủ tịch Công đoàn BP CN MTĐT Sài Gòn
tham gia hiến máu

 

 

Nhân viên, người lao động Công ty tham gia hiến máu

 

Anh Ngô Tấn Thuận, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM tham gia hiến máu

 

Anh Nguyễn Duy Phương, UVBCH Chi đoàn VPCT và anh Trịnh Thiên An, Phó Bí thư Chi đoàn CN MTĐT Sài Gòn tham gia hiến máu

 

Các bạn đoàn viên thanh niên Công ty dọn dẹp sau khi kết thúc Chương trình

Ban Tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm