Các tổ chức đoàn thể

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TP THĂM CB-CNV CÔNG TRƯỜNG ĐÔNG THẠNH

Ngày 18/10/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP đã đến thăm và tặng quà cho tập thể CB-CNV Đội Xử lý và tái chế chất thải công trường Đông Thạnh vì đã hoàn thành suất xắc trong đợt giải quyết sự cố của thành phố xử lý 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần

TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO ÔNG "LÊ CHÂU THUẬN" CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM 2017