Các tổ chức đoàn thể

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2018

Ngày 05/7/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham gia Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững năm 2018 tại Hà Nội do VCCI phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

NGÀY HỘI SỐNG XANH TP.HCM NĂM 2018

Sáng ngày 03/6/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham gia Ngày hội Sống xanh TP.HCM năm 2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức.

LỄ PHÁT ĐỘNG SÁNG KIẾN KHÔNG XẢ THẢI RA THIÊN NHIÊN

Sáng ngày 26/5/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham gia “Lễ phát động sáng kiến không xả thải ra thiên nhiên” do VCCI, Unilever Việt Nam, Coca Cola Việt Nam và Dow Chemical tổ chức