Các tổ chức đoàn thể

NGÀY HỘI SỐNG XANH TP.HCM NĂM 2018

Sáng ngày 03/6/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham gia Ngày hội Sống xanh TP.HCM năm 2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức.

LỄ PHÁT ĐỘNG SÁNG KIẾN KHÔNG XẢ THẢI RA THIÊN NHIÊN

Sáng ngày 26/5/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham gia “Lễ phát động sáng kiến không xả thải ra thiên nhiên” do VCCI, Unilever Việt Nam, Coca Cola Việt Nam và Dow Chemical tổ chức

LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN QUỐC TẾ "QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA"

Sáng ngày 23/5/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham gia buổi khởi động Dự án quốc tế “Quản lý và tái chế nhựa” được tổ chức tại Hà Nội.