Các tổ chức đoàn thể

GẶP GỠ CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI SV ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN&MÔI TRƯỜNG

Sáng ngày 24/7/2018, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với phòng CNMT&KTCL tổ chức hoạt động hỗ trợ đào tạo về công tác QL chất thải rắn trên địa bàn TP.HCM với các SV trường ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM thuộc lớp học thí điểm của dự án SAUNAC

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI CÔNG TY GES

Ngày 09/7/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty TNHH Giải pháp năng lượng xanh (GES) đã tổ chức buổi ký kết biên bản ghi nhớ về việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2018

Ngày 05/7/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham gia Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững năm 2018 tại Hà Nội do VCCI phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc