Các tổ chức đoàn thể

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BCH CÁC CHI ĐOÀN.

Ngày 07/8/2018, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Công ty, Ban Thường vụ Đoàn Công ty đã tổ chức công bố và trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành cho các Chi đoàn trực thuộc.

GẶP GỠ CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI SV ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN&MÔI TRƯỜNG

Sáng ngày 24/7/2018, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với phòng CNMT&KTCL tổ chức hoạt động hỗ trợ đào tạo về công tác QL chất thải rắn trên địa bàn TP.HCM với các SV trường ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM thuộc lớp học thí điểm của dự án SAUNAC

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI CÔNG TY GES

Ngày 09/7/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty TNHH Giải pháp năng lượng xanh (GES) đã tổ chức buổi ký kết biên bản ghi nhớ về việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn