Các tổ chức đoàn thể

Hợp tác với Nông trường 726 trồng cây Macca tại tinh Đak Nông

Đại Hội đại biểu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM, lần IV, nhiệm kỳ 2014-2017

Ngày 04/07/2014 đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lần IV, nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã long trọng tổ chức tại Hội trường Văn Phòng công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TpHCM...