Chất thải xây dựng

Loại hình dịch vụ

Tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải xây dựng.

Cho thuê thiết bị lưu chứa chất thải xây dựng, đất, xà bần: xuồng  8m3; container 10 -14m3. Cho thuê xe tải ben họat động trong các công trường xây dựng.

Vận chuyển đất, đá, rác, cọc nhồi … ra khỏi công trường

Dọn vệ sinh cây cỏ, rác … tại các khu đất trước khi thi công xây dựng

Thi công san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Qui trình tác nghiệp

Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng, nghiệm thu thanh toán
Tải về

Quy trình dịch vụ

Hình ảnh chat thai xay dung

Liên hệ

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 028. 38 206550

Fax: 08. 38 202 769

Email: tanghai-pkd@citenco.com.vn

Qui trình dịch vụ

Xem quy trình dịch vụ của chúng tôi tại đây