Chất thải sinh hoạt

Loại hình dịch vụ

Thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, thức ăn thừa.
Cho thuê thiết bị lưu chứa rác các loại: thùng 240 lít, 660 lít, xuồng 4m3, 8m3.
Vệ sinh nhà chứa rác.

Qui định pháp luật

Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân Tp.HCM ngày 20/12/2008 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v/v ban hành thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn thành phố.
Tải về

Văn bản số 7345/LCQ-TNMT-TC-CT ngày 7/10/2009 của liên Sở Tài Nguyên Môi Trường, Sở Tài Chính và Cục thuế Tp.HCM v/v hướng dẫn thực hiện quyết định 88.
Tải về

Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng, nghiệm thu thanh toán
Tải về

Quy trình dịch vụ

Hỉnh ảnh dịch vụ cho thuê thùng

Thùng đôi 660 lít

Thùng 240 lít

Hình ảnh chat thai sinh hoat

Liên hệ

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 028. 38 206550

Fax: 08. 38 202 769

Email: tanghai-pkd@citenco.com.vn

Qui trình dịch vụ

Xem quy trình dịch vụ của chúng tôi tại đây