Chất thải rắn không nguy hại

Loại hình dịch vụ

-        Tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại

-        Cho thuê thiết bị lưu chứa rác các loại: thùng 240 lít, 660 lít; xuồng 4m3, 8m3; container 10m3

Qui trình dịch vụ

Qui trình tác nghiệp

Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng, nghiệm thu thanh toán
Tải về

Hình ảnh Chất thải rắn không nguy hại

Liên hệ

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 028. 38 206550

Fax: 08. 38 202 769

Email: tanghai-pkd@citenco.com.vn

Qui trình dịch vụ

Xem quy trình dịch vụ của chúng tôi tại đây