Chất thải nguy hại

Loại hình dịch vụ

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.

Qui định pháp luật

Thông tư 12/2011/BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc quản lý chất thải nguy hại

Tải về

GIấy Phép Hành nghề Quản lý Chất thải nguy hại 5-6-7-8.013.VX của Công ty Môi trường Đô thị TpHCM do Tổng Cục Môi trường cấp ngày 17/01/2014

Tải Về

Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng, nghiệm thu thanh toán
Tải về

Quy trình dịch vụ

Hình ảnh chat thai nguy hai

Liên hệ

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 028. 38 206550

Fax: 08. 38 202 769

Email: tanghai-pkd@citenco.com.vn

Qui trình dịch vụ

Xem quy trình dịch vụ của chúng tôi tại đây