Dịch vụ kinh doanh

Chất thải sinh hoạt

Thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, thức ăn thừa. Cho thuê thiết bị lưu chứa rác các loại: thùng 240 lít, 660 lít, xuồng 4m3, 8m3. Vệ sinh nhà chứa rác.

Chất thải rắn không nguy hại

Thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, thức ăn thừa Cho thuê thiết bị lưu chứa rác các loại: thùng 240 lít, 660 lít, xuồng 4m3, 8m3 Vệ sinh nhà chứa rác

Chất thải y tế

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại. Cho thuê thiết bị lưu chứa rác các loại: thùng 240 lít

Chất thải nguy hại

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.

Chất thải xây dựng

Tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải xây dựng.

Hủy hàng

Hủy hàng dược phẩm hư hỏng, hết hạn sử dụng; thực phẩm quá hạn sử dụng; hàng hóa nhiễm thành phần nguy hại…

Nhà vệ sinh lưu động

Với lực lượng lao động lành nghề, trang thiết bị hiện đại đảm bảo chất lượng vệ sinh, Công ty TNHH Một Thành Viên Môi trường đô thị TP.HCM đủ khả năng phục vụ các dịch vụ về thuê nhà vệ sinh lưu động, rút hầm cầu, xe quét hút …

Dịch vụ rút hầm cầu

Rút hầm cầu tại các công trình xây dựng, doanh nghiệp, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, chung cư, nhà dân…

Dịch vụ vệ sinh hầm bể, bùn thải

Vệ sinh hầm, bể bùn thải hệ thống xử lý nước. Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải không nguy hại và nguy hại

Dịch vụ địa táng

Thực hiện dịch vụ địa táng theo công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng kim tĩnh và bia mộ với nhiều mẫu loại khác nhau.

Dịch vụ hỏa táng

Thực hiện dịch vụ hỏa táng theo công nghệ tiên tiến nhất. Cung cấp áo quan, quách, các loại hũ cốt

Dịch vụ hỏa táng và địa táng - Chi nhánh Tiền Giang - Trung tâm hỏa táng Vạn Phước Viên