DỰ ÁN "TRUNG TÂM HỎA TÁNG ĐA PHƯỚC"

Thời gian: 2020 - 2022

Địa điểm: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM

Quy mô: 3.082 ha

Công suất: 05 - 20 lò hỏa táng

Nội dung dự án
- Đầu tư xây dựng công trình Trung tấm hỏa táng văn minh, hiện đại và phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc; đảm bảo tính bền vững và bảo vệ môi trường, kịp thời phục vụ nhu cầu hỏa táng của người dân thành phố khu vực các quận phía Tây và phía Nam TPHCM.
- Bảo đảm tính kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giữa các công trình trong khu Nghĩa trang Đa Phước cũng như các khu vực xung quanh.