DỰ ÁN "HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN" VỚI G.E.S

Thời gian: Từ tháng 7 năm 2018

Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH Giải pháp năng lượng xanh (GES)

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM

Ngày 09/7/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty TNHH Giải pháp năng lượng xanh (GES) đã tổ chức buổi ký kết biên bản ghi nhớ về việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chất thải đô thị, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại, chất thải y tế, xử lý bùn và các loại chất thải khác trong tất cả các khu vực thị trường của cả miền Nam Việt Nam.

Đại diện Công ty: ông Bùi Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐTV Công ty (người thứ 2 từ trái qua) và ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty (người thứ 2 từ phải qua) tham gia buổi ký kết biên bản ghi nhớ.

Đại diện Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ xanh (GES) tham gia buổi ký kết biên bản ghi nhớ.

 

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty ký biên bản ghi nhớ với đại diện Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ xanh.