Văn phòng Xí nghiệp Vận chuyển số 3

150 Lê Đại Hành - Phường 7 - Quận 11
Điện thoại: (08) 38557783 - 38555664
Fax: (08) 38557783